Serbian    English
NACRT DNEVNOG REDA KONFERENCIJE
05. juni 2014.godine

09,00 - 9,30 Prijava i registracija učesnika

9,30 - 10,00 Uvodni dio
  • Reklamni spot Republike Srpske;
  • Pozdravni govor i prezentacija  Pošta Srpske, Direktor Jasminka Krivokuća;
  • Pozdravni govor i otvaranje konferencije od visokih zvaničnika Republike Srpske i pomoćnika Ministra za poštanski saobraćaj Dijane Obradović

10,00  - Koktel dobrodošlice

10,30 - Pozdravni govori direktora Poštanskih operatera

– Pozdravni govor Boris Novak, Direktor Pošte Slovenije
– Pozdravni govor Sanja Sabljić, Direktor Hrvatske pošte Mostar
– Pozdravni govor Milan Martinović, Direktor Pošte Crne Gore

11,00 - „Post Europ“, Botond Szebeny

11,30 - „Pošte Slovenije“, Marjan Osvald

11,45 - „Regulatorni okvir univerzalne poštanske usluge u uvjetima potpune liberalizacije“,
Hrvatska pošta d.d.; Estera Rakić i Maja Mostarčić

12,00 - „Liberalizacija poštanskog tržišta, konkurentnost i univerzalna poštanska usluga“,
Saobraćajni fakultet Beograd, JU Sarnet; Dejan Marković, Bojan Stanivuković, Mladenka Blagojević, Đorđe Popović

12,15 - „Metode prognoziranja pogodne za primenu u poštanskom sektoru“, Saobraćajni fakultet Beograd, Valentina Radojičić

12,30 - Pauza za kafu

12,45 - „Istraživanje stepena zadovoljenja korisnika univerzalne poštanske usluge u Republici Srbiji“, RAPUS, Željko Gagović

13,00 - „Novi Zakon o poštanskim uslugama“, RAPUS, Dejan Đurović

13,15 - „Savremeni tehnološko-informacioni sistemi u funkciji tržišnog poslovanja poštanskih uprava“,
Energoprojekt, Energodata, Marko Elzar

13,30 - Kraj prvog dana konferencije

15,30 - Šetnja gradom u pratnji turističkog vodiča i ručak na Splavu

18,30 - Povratak u hotele

20,00 - Svečana večera (Restoran Stara Ada) 

06. juni 2014.godine

10,00 - „Uticaj elektronske trgovine na logistiku i marketing“, Pošte Srpske, Mladen Jovanović

10,15 - „Softver otvorenog koda u Poštama Srpske sa naglaskom na Linux i Mysql tehnologijama“, Pošte Srpske, Jasenko Krejić

10,30 - „GPS lično praćenje“, Pošte Srpske, Bojana Guslov

10,45 - "Poslednji trendovi iz oblasti sigurnost informacionih tehnologija", Telegroup Banja Luka, Dalibor Ratković

11,00 - „Interna komunikacija i kvaliteta usluga“, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, doc. dr Nino Ćorić

11,15 - „Primjena Lean i Kaizen metodologija u funkciji unaprijeđenja kvaliteta usluga“, HP Mostar, Mate Rupčić

11,30 - Pauza za kafu

11,45 - „Transformacija organizacije kao uslov razvoja“, Pošte Srpske Đorđe Kljajić

12,00 - „Uloga i doprinos Agencije za informaciono društvo Republike Srpske razvoju informacionog društva“,
Agencija  za informaciono društvo, Miroslav Radinković

12,15 - „Osiguranje novca u poslovanju finanskijskih institucija i poštanskih operatera“, Bosna reosiguranje d.d., Zlatan Filipović

12,30 - „Poslovi agenta prodaje kredita za populaciju penzionere i korisnika boračko-invalidske zaštite Republike Srpske“, Pošte Srpske, Žika Kostić

12,45 - „Metodološki okvir za upravljanje zalihama poštanskih vrijednosti“, Pošte Srpske i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad,
Cica Jovanović i Svetlana Nikoličić

13,00 - „Implementacija print i fax servera u Poštama Srpske“, Pošte Srpske, Jelena Ćurguz

13,15 - Zatvaranje konferencije, Pošte Srpske, Direktor Jasminka Krivokuća

14,00 - Ručak