Serbian    English
PRIJAVA ZA PREDAVAČE
Rok za prijavu radova je 15.05.2015. godine.

KOTIZACIJA: 75,00 KM + 17% PDV/ PO OSOBI
NAČIN PLAĆANJA:
PRIMALAC: „Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka,
Kralja Petra I Karađorđevida, 78000 Banja Luka, BiH
RAČUN PRIMAOCA:
5550070000517170 Nova Banka a.d. Banja Luka,
sa naznakom: „Uplata kotizacije za učešde na Postinfo 2014”

Napomena: Troškove transfera novca snosi pošiljalac novca
Za uplate iz inostranstva KOTIZACIJA je 47,00 EUR/Po osobi
INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE:
Field 59: Beneficiary: PREDUZECE ZA POSTANSKI SAOBRACAJ RS
AD BANJA LUKA, Kralja Petra I Karadjordjevica, 78000 Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina
IBAN: BA395620998036988359
Field 57: Account with institution
Swift code: RAZBBA22
NLB Razvojna banka a.d. Milana Tepica 4, 78000 Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina with reference: „ POSTINFO 2014”
71A: Details of Charges
OUR
 
Ime i prezime (*)   
     
Preduzeće/organizacija (*)   
     
Funkcija (*)   
     
Adresa, mjesto, država (*)   
     
Telefon (*)   
     
Fax   
     
E-mail (*)   
     
  RAD  
Naslov rada (*)   
     
Kratak pregled rada (*)   
     
Cilj rada (*)   
     
Primjenjivost rada,
primjeri iz prakse  
 
     
Ključne riječi (*)   
     
Javna objava?  Da, prihvatam da se naziv i kratak pregled rada objavi u programu
i promotivnim materijalima Konferencije POSTINFO.
 
     
Kontrolni kod     
     
       
 
NAPOMENA:
NA VAŠU EMAIL ADRESU KOJU STE NAVELI U FORMULARU DOBIĆETE
POTVRDU O PRIJEMU SA NAVEDENIM ID BROJEM VAŠEG ZAHTJEVA.

UKOLIKO NE DOBIJETE POTVRDU EMAILOM MOLIMO VAS DA
KONTAKTIRATE ORGANIZACIONI ODBOR info@postinfo.org