Serbian    English
LECTURERS
Konferencijska sala, Vlada RS, Trg Republike Srpske 1 Banja Luka 5.-6. juni
1. Estera Rakić Hrvatska Pošta d.d. Izvršni direktor Regulatorni okvir univerzalne poštanske usluge u uvjetima potpune liberalizacije
2. Maja Mostarčić Hrvatska Pošta d.d. Savjetnik Regulatorni okvir univerzalne poštanske usluge u uvjetima potpune liberalizacije
3. Zlatan Filipović Bosna reosiguranje d.d. Izvršni direktor za reosiguranje Osiguranje novca u poslovanju finansijskih institucija i poštanskih operatera
4. Valentina Radojičić Univerzitet u Beogradu
- Saobraćajni fakultet
Prodekan za studije Metode prognoziranja pogodne za primenu u poštanskom sektoru
5. Jelena Ćurguz Pošte Srpske a.d. Banja Luka Rukovodilac Službe
za sistemsku podršku
Implementacija Print i Fax servera u Poštama Srpske
6. Bojana Guslov Pošte Srpske a.d. Banja Luka Samostalni stručni saradnik
za poštansku mrežu
GPS lično praćenje
7. Cica Jovanovic,
Svetlana Nikolicic
Poste Srpske AD Banja Luka,
Oblast postanskog saobracaja
- Fakultet tehnickih nauka,
Univerzitet Novi Sad, Katedra za logistiku i intermodalni transport
Cica Jovanovic - Rukovodilac Sluzbe za iskoristenje
postanskih kapaciteta.
Svetlana Nikolicic - docent
Metodološki okvir za upravljanje zalihama poštanskih vrijednosti
8. Mladen Jovanović Pošte Srpske a.d. Banja Luka Šef odsjeka za razvoj i projektovanje poštanskih servisa Uticaj elektronske trgovine
na logistiku i marketing
9. Mladenka Blagojevic Saobraćajni fakultet Univerziteta
u Beogradu
Asistent Liberalizacija poštanskog tržišta, konkurentnost i univerzalna poštanska usluga
10. Dejan Marković Saobraćajni fakultet Univerziteta
u Beogradu
Redovni profesor Liberalizacija poštanskog tržišta, konkurentnost i univerzalna poštanska usluga
11. Bojan Stanivuković Saobraćajni fakultet Univerziteta
u Beogradu
Docent Liberalizacija poštanskog tržišta, konkurentnost i univerzalna poštanska usluga
12. Đorđe Kljajić Pošte Srpske a.d.Banja Luka Rukovodilac službe
za paketske i ekspres usluge
Transformacija organizacije kao uslov razvoja
13. Jasenko Krejić Pošte Srpske a.d. Banja Luka Vodeći Inženjer za Internet Softver otvorenog koda u Poštama Srpske sa naglaskom na Linux i Mysql tehnologijama
14. Đorđe Popović JU Sarnet Direktor Liberalizacija poštanskog tržišta, konkurentnost i univerzalna poštanska usluga
15. doc. dr Nino Ćorić Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo   Interna komunikacija i kvaliteta usluga
16. Mate Rupčić HP Mostar Savjetnik uprave Primjena LEAN i KAIZEN metodologija u funkciji unaprijeđenja kvaliteta usluga
17. Marko Elzar Energoprojekt Energodata a.d. Inženjer prodaje Savremeni tehnološko-informacioni sistemi
u funkciji tržišnog poslovanja poštanskih uprava
18. Marjan Osvald Posta Slovenije Direktor za Međunarodnu poštu Pošta Slovenije
19. Botond Szebeny POSTEUROP Generalni sekretar POSTEUROP
20. Miroslav Radinković AGENCIJA ZA INFORMATICKO DRUSTVO Načelnik Odjeljenja za razvoj, standardizaciju i primjenu informatičkih projekata Uloga i doprinos Agencije za informaciono društvo Republike Srpske razvoju informacionog društva
21. Žika Kostić Pošte Srpske a.d. Banja Luka Samostalni stručni saradnik
za platni promet
Poslovi agenta prodaje kredita za populaciju penzionera
i korisnika boračko invalidske zaštite Republike Srpske
22. Željko Gagović RAPUS Rukovodilac stručne službe Istraživanje stepena zadovoljenja korisnika univerzalne poštanske usluge u Republici Srbiji
23. Dejan Đurović RAPUS Član Savjeta Agencije Novi zakon o poštanskim uslugama
24. Dalibor Ratković Telegroup, Banja Luka   Poslednji trendovi iz oblasti sigurnost informacionih tehnologija