Serbian    English
PAPERS (click on the title)
       
First and last name Title - topics of the papers    
       
Botond Szebeny The Postal Industry in Europe    
 
Marjan Osvald Post of Slovenia    
 
Estera Rakić - Maja Mostarčić Regulatorni okvir univerzalne usluge u uvjetima potpune liberalizacije    
 
Mladenka Blagojević Liberalizacija poštanskog tržišta, konkurentnost i univerzalna poštanska usluga    
 
Valentina Radojičić Metode prognoziranja pogodne za primenu u poštanskom sektoru    
 
Željko Gagović Istraživanje stepena zadovoljenja potreba korisnika univerzalne poštanske usluge    
 
Dejan Đurović U susret novom Zakonu o poštanskim uslugama    
 
Mark Elzar Savremeni tehnološki inf. sistemi u funkciji tržišnog poslovanja poštanskih uprava    
 
Mladen Jovanović Uticaj elektronske trgovine na logistiku i marketing    
 
Jasenko Krejić Softver otvorenog koda u poštama srpske sa naglaskom na linux i mysql    
 
Bojana Guslov GPS lično praćenje    
 
Dalibor Ratković Posljednji trendovi iz oblasti sigurnost informacionih tehnologija    
 
Nino Ćorić Interna komunikacija i kvaliteta usluga    
 
Mate Rupčić Primjena Lean i Kaizen metodologija u funkciji unaprijeđenja kvalitete usluga    
 
Đorđe Kljajić Tranformacija organizacije kao uslov razvoja    
 
Miroslav Radinković Uloga i doprinos AIDRS razvoju informacionog društva    
 
Zlatan Filipović Osiguranje novca u poslovanju finansijskih institucija i poštanskih operatera    
 
Žika Kostić Poslovi agenta prodaje kredita za populaciju penzionera i korisnika boračko invalidske zaštite Republike Srpske    
 
Cica Jovanović Metodološki okvir za upravljanje zalihama poštanskih vrijednosti    
 
Jelena Ćurguz Implementacija print i fax servera u poštama srpske    
 
Mladen Ozimec Salon bankarske opreme – Ozimec d.o.o.