Serbian    English
REKLI SU O...
Valentina Radojičić Ja sam se probudila sa utiskom "poštari imaju dušu"
prof. dr Valentina Radojičić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
   
Boris NOVAK "Hvala za poziv na odličnu konferenciju, koju ste besprijekorno organizirali."
mag. Boris NOVAK, gen. direktor Pošte Slovenije
   
Nino Ćorić "Pokušao sam da nađem propust, ali nisam uspio…"
doc. dr Nino Ćorić, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
   
Mate Rupčić "Bila mi je čast aktivno sudjelovati i nadam se kako smo svi ponešto korisno mogli naučiti..."
mr.sc. Mate Rupčić, Hrvatske pošte Mostar
   
Estera Rakić "Čestitam na uspješno odrađenom poslu.
Banja Luka je stvarno lijep grad i uživali smo tri dana u vašem društvu."
Estera Rakić, Hrvatska pošta d.d. Zagreb
   
Zlatan Filipović "Odlična organizacija i još bolje druženje."
Zlatan Filipović, Bosna reosiguranje d.d.