Serbian    English
PARTICIPANTS
1. Boris Novak Pošta Slovenije Direktor
2. Jasmina Roškar Pošta Slovenije Direktor za korporativne komunikacije
3. Antonino Scribellito PostEurop Evropski poslovi-Viši menadžer za projekte
4. Miloš Milinović Energodata Direktor
5. Božo Vukoje Energodata Direktor marketinga
6. Slobodan Vukotić Energodata
7. Edin Emšo DHL Internacional Direktor
8. Đenan Džumhur DHL Internacional Komercijalni direktor
9. Darinka Banjac M&I Systems d.o.o. Direktor
10. Darko Spasojević M&I Systems d.o.o. Izvršni direktor
11. Jovan Kopčija RAPUS Član savjeta Agencije
12. Delivoje Đerić Agencija za poštanski saobraćaj BIH Predsjedavajući Savjeta Agencije
13. Eduard Šakota Agencija za poštanski saobraćaj BIH Član Savjeta Agencije
14. Šerif Isović Agencija za poštanski saobraćaj BIH Član Savjeta Agencije
15. Sanja Sabljić Hrvatska pošta Mostar Generalni direktor
16. Snežana Božić Privredna komora Srbije Samostalni savetnik
17. Franjo Bijakšić Hrvatska pošta Mostar Izvršni direktor za potporne funkcije
18. Rade Bulum Hrvatska Pošta Mostar Načelnik sektora poštanskog prometa