Serbian    English
PRIJAVA ZA UČESNIKE


KOTIZACIJA: 100,00 KM + 17% PDV/ PO OSOBI
NAČIN PLAĆANJA:
PRIMALAC: „Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka,
Kralja Petra I Karađorđevida, 78000 Banja Luka, BiH
RAČUN PRIMAOCA:
5550070000517170 Nova Banka a.d. Banja Luka,
sa naznakom: „Uplata kotizacije za učešde na Postinfo 2014”

Napomena: Troškove transfera novca snosi pošiljalac novca
Za uplate iz inostranstva KOTIZACIJA je 59,00 EUR/Po osobi
INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE:
Field 59: Beneficiary: PREDUZECE ZA POSTANSKI SAOBRACAJ RS
AD BANJA LUKA, Kralja Petra I Karadjordjevica, 78000 Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina
IBAN: BA395620998036988359
Field 57: Account with institution
Swift code: RAZBBA22
NLB Razvojna banka a.d. Milana Tepica 4, 78000 Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina with reference: „ POSTINFO 2014”
71A: Details of Charges
OUR
 
Ime preduzeća/organizacije
(ili ime fizičkog lica) (*) 
 
     
Adresa, mjesto, država (*)   
     
Telefon (*)   
     
Fax   
     
E-mail (*)   
     
  IMENA UČESNIKA  
1. Ime i prezime (*)   
Funkcija (*)   
E-mail (*)   
     
2. Ime i prezime    
Funkcija    
E-mail    
     
3. Ime i prezime    
Funkcija    
E-mail    
     
4. Ime i prezime    
Funkcija    
E-mail    
     
Javna objava? 
Da, prihvatam da se informacija o našem učešću objavi na sajtu
kako bi ostali zainteresovani posjetioci mogli planirati-zakazati
sastanak sa nama u toku trajanja Konferencije
 
     
Kontrolni kod     
     
       
 
NAPOMENA:
NA VAŠU EMAIL ADRESU KOJU STE NAVELI U FORMULARU DOBIĆETE
POTVRDU O PRIJEMU SA NAVEDENIM ID BROJEM VAŠEG ZAHTJEVA.

UKOLIKO NE DOBIJETE POTVRDU EMAILOM MOLIMO VAS DA
KONTAKTIRATE ORGANIZACIONI ODBOR info@postinfo.org